Info om optimering

Hur går motoroptimering till?

Till och börja med tas styrboxen ur bilen och öppnas för att komma åt de chip som styr de olika parametrarna i bilen. Chippen sitter ofta lödda i boxen. Chippet programmeras om till ett identiskt chip med modifierad programvara. Programvaran har anpassats för extra effekt/ekonomi och de förhållanden som bilen kommer att utsättas för. I nyare bilar kan man även modifiera programvaran i styrboxen via OBD-uttaget, då behövs ingen urmontering av styrboxen. Grunden i trimchippet är den programvara fabrikanten ursprungligen laddade ner. Denna blir modifierad för att kunna få ut mer effekt ur motorn och ge en bättre bränsleekonomi. Det finns många olika programvaror till samma bil beroende på t ex. när bilen är tillverkad, utrustning m.m.

Blir det någon skillnad på bränsleförbrukningen?

Bränsleförbrukningen brukar minska något på de flesta bilar, mellan 5-10%.
Det är körsättet som till största del avgör vad bränsleförbrukningen kommer att bli efter optimering.

Vad är det som för skillnad på original och ”trimchippet”?

På ”trimchipet” är mjukvaran för bilens bränsle – och tändnings parametrar optimerade för att få en så stor körbarhet och prestanda som möjligt, utan att driftsäkerheten minskar. På turbomotorer ändras även laddtrycks inställningen. Utöver detta är det många andra parametrar som ändras i samband med optimering.

Kommer avgasvärdena att påverkas?

Våra uppgraderingar påverkar inte avgasvärdena så som CO- och HC-halter.

Krävs det att jag måste tanka 98-oktan?

Våra program är gjorda för 98-oktanig bensin. Tankar du 95-oktanig kommer det inte att påverka bilens hållbarhet, men maximal prestanda kommer inte att uppnås.

Information om varför Du inte bör använda trimbox/dieselbox!

I en modern bil finns komplexa styrsystem som samarbetar med varandra för att allt ska fungera korrekt. En ”dieselbox” manipulerar vissa signaler i syfte att antingen öka insprutningstiden och/eller höja bränsletrycket (det är det enda en dieselbox klarar av att göra). Detta sker helt utan att bilens övriga styrsystem får veta det. Det innebär att en dieselbox ”lurar” bilens styrsystem och följden blir att en mängd värden och styrdata inte blir korrekta:

 • Dieselpumen kan ta skada av för högt insprutningstryck
 • Färddatorn kommer att visa för låg bränsleförbrukning
 • Bilen kommer få sk. ”ketchupeffekt”
 • Felkoder kan lagras som ses vid besiktning och vid service
 • Antisladdsystemet (ESP) störs pga felaktiga värden på vridmoment
 • Automatlådor får felaktiga värden på vridmoment och kan ta skada
 • Momentsänkning vid växling (för komfort och hållbarhet) bibehålls ej
 • Regenerering (tömning) av partikelfilter sker ej optimalt
 • Beräkning av avgastemperatur störs
 • Beräkning av serviceintervall störs
 • Diagnossystemet störs
 • Diffbromsens funktion blir ej optimal

En uppdatering av bilens programvara istället gör att alla övriga system fungerar som de ska och bilens motor optimeras optimalt!

Vi säljer inga trimboxar / dieselboxar. All optimering sker med uppdaterad mjukvara i bilens orginalsystem!